Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
 
 

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

Zgodnie z art 209¹ § 1 pkt.2 kodeksu pracy każdy z pracodawców jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. W związku z tym proponujemy

Szkolenie z zakresu „Pierwszej pomocy przedmedycznej”
 • prowadzimy szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy wg najnowszych doktryn unijnych zalecanych przez Europejską Radę Resuscytacji. W programie praktyczna nauka prowadzenia resuscytacji na fantomach. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów pierwszej pomocy przedmedycznej.
 •  pomagamy w wyposażeniu w ratunkowy zestaw pierwszej pomocy zgodnie z wymogami sanitarnymi.
W trakcie szkolenia wykorzystujemy sprzęt szkoleniowy:
 • fantomy –osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia
 • szkoleniowy defibrylator AED
 • podręczną apteczkę pierwszej pomocy – środki opatrunkowe
 • prezentacje oraz filmy szkoleniowe
Przykładowy program szkolenia

1. Ogólne zasady postępowania:
 • czynności konieczne - łańcuch ratunkowy
 • prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
 • ocena miejsca zdarzenia
 • korzystanie ze środków ochrony indywidualnej
 • wstępna ocena stanu poszkodowanego
 • wzywanie pomocy
2. Zasady reanimacji/resuscytacji krążeniowo-oddechowej:
 • ocena stopnia zagrożenia życia
 • udrożnienie dróg oddechowych
 • sztuczne oddychanie
 • masaż serca
3. Pierwsza pomoc w przypadku krwotoku:
 • wyjaśnienie pojęcia i rodzaje krwotoków
 • sposoby tamowania krwotoków
 • bandażowanie i opatrywanie ran
4. Pierwsza pomoc w urazach:
 • rodzaje urazów kostno-stawowych
 • zasady unieruchamiania złamań
 • postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa
5. Pierwsza pomoc w przypadku:
 • porażenia prądem elektrycznym
 • zadławienia
 • omdlenia
Część praktyczna

1. Sztuczne oddychanie i masaż serca- poszkodowany dorosły, dziecko, niemowlę:
 • zapoznanie się z manekinem
 • udrażnianie dróg oddechowych
 • prowadzenie sztucznego oddechu
 • nauka zewnętrznego masażu
 • podstawowa reanimacja jednoosobowa
2. Zasady tamowania krwotoków:
 • zakładanie opatrunku uciskowego
 • bandażowanie i opatrywanie ran
 • stosowanie chusty trójkątnej
3. Zasady unieruchamiania urazów kostno-stawowych:
 • unieruchamianie kończyn w przypadku zwichnięć lub złamań
4. Układanie w pozycji bocznej ustalonej
 

 
45-265 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42 lok. 130
tel. 77 5443161, 600 201 888
e-mail: info@opolebhp.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS