Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 Pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, którzy spełniają odpowiednie wymagania - w związku z powyższym jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 W ramach tej usługi proponujemy Państwu między innymi:
 • prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu BHP;
 • audyty stanu BHP;
 • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP;
 • doradztwa w dziedzinie obowiązujących przepisów i zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego;
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP;
 • udziału w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe;
 • prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu BHP;
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy Zleceniodawcy, albo ich części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji;
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej;
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP.

Usługi wykonujemy w ramach

·  umów o stałej współpracy;

·  jednorazowych zleceń.


Podstawę prawną działalności służb bhp stanowi Kodeks pracy Art. 23711 oraz przepis wykonawczy - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z póź. zm.).

 

 
45-265 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42 lok. 130
tel. 77 5443161, 600 201 888
e-mail: info@opolebhp.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS